Ploeger kop-eind maker

Ploeger aanaardkap

Deze aanaardkap, ook wel kopakker-maker genoemd, wordt gebruikt om vlak voor het oogsten van aardappelen alsnog een kopakker te maken. Het perceel wordt eerst gepoot zonder kopeinden. De aardappelrooier kan dan aan het eind niet zonder de bedden plat te rijden. De rooier kan ook niet dwars op de bedden rijden. Daarom wordt deze kopakker-maker of kop-eind-maker dwars door de aardappelbedden getrokken. Op deze manier wordt het laatste stuk van de aardappelbedden alsnog in de juiste richting gedwongen, haaks op de bestaande bedden. Zodoende ontstaat er toch een kopakker die geoogst kan worden.

Ploeger kopakker-maker te koop